Miasto Chorzów z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Portal internetowej mapy akustycznej miasta Informacje opisowe Słownik pojęć
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Śląskiegi na lata 2007 - 2013